Algemene voorwaarden

Iedere bestelling brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de volgende algemene voorwaarden mee. Ze zijn van toepassing op ieder product aangeboden in deze webwinkel en op alle leveringen. Op de Algemene Voorwaarden van Axelle & Din Hobby Corner is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

1. Hoe bestellen

Bestellingen kunnen ons bezorgd worden via volgende kanalen:

E-mail: [email protected]

Website: www.axelledinhobby.be

Opsturen naar: Axelle & Din Hobby Corner - Liersesteenweg 173 L - 2220 Heist-op-den-Berg

Om een bestelling te plaatsen via de website hebt u een account nodig. Volg de stappen zoals aangegeven op uw scherm. Zodra u succesvol bent aangemeld, kunt u uw bestelling plaatsen.

2. Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Axelle & Din Hobby corner en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Axelle & Din Hobby Corner gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan.

Axelle & Din Hobby Corner bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van de gekochte producten gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betalingsmiddelen. Axelle & Din Hobby Corner blijft eigenaar van de producten tot op het ogenblik van volledige betaling.

3. Prijzen en artikelen

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foutieve vermeldingen.

De kleuren van producten zijn zo getrouw mogelijk weergegeven, doch zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.

Axelle & Din Hobby Corner is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, typefouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Axelle & Din Hobby Corner doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, maar het kan voorvallen dat een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stockgegevens of gelijktijdige bestellingen. In deze gevallen zal Axelle & Din Hobby Corner u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

Het is mogelijk dat Axelle & Din Hobby Corner op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief en Axelle & Din Hobby Corner is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

4. Leveringstermijn en transportkosten

Axelle & Din Hobby Corner levert gratis aan huis bij een bestelling vanaf 150,00 EUR, na aftrek van eventuele kortingen en inclusief btw.

Bij een bestelling van minder dan 150,00 EUR, betaalt u transportkosten afhankelijk van het gewicht:

0 - 5 kg:   5,95 euro

5 -10 kg:  6,50 euro

10-20 kg: 8,50 euro

20-30 kg: 10,00 euro

30-40 kg: 16,50 euro

boven 40 kg: +3,5 euro extra per schijf van 10 kg

Normaliter worden de goederen binnen de 3 werkdagen vanaf bestelling verzonden, indien voorradig. Afwijkingen hiervan staan vermeldt bij de producten op de website.

De aangegeven leveringstermijn geldt alleen als aanwijzing en is niet bindend. Eventuele vertraging bij het leveren kan geen aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding. Het risico van de levering ligt bij de koper.

5. Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij Axelle & Din Hobby Corner hebt u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Die periode gaat in op het moment dat u of iemand in uw opdracht de goederen in ontvangst neemt. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met de goederen en/of de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde of ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wil maken van het verzakingsrecht moet u dat schriftelijk of telefonisch kenbaar maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product. De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend in de originele verpakking terugbezorgd worden. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.

Axelle & Din Hobby Corner betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 15 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als we de goederen niet conform het verzakingsrecht ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, waarvoor u de bijhorende verzendingskosten betaalt.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Axelle & Din Hobby Corner - Liersesteenweg 173 L - 2220 Heist-op-den-Berg.

6. Controle en garantie

De koper moet onmiddellijk na ontvangst de goederen nakijken. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk gemeld worden. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding. De gebreken moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen gemeld worden.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van Axelle & Din Hobby Corner totdat de volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden.

8. Annuleringsvoorwaarden workshops

De annulering moet bij niet-deelname zo snel als mogelijk schriftelijk gebeuren aan [email protected], met vermelding van je naam, de datum en naam van de workshop en je rekeningnummer.

Bij een annulering tot 10 dagen voor de workshop wordt je inschrijvingsgeld terugbetaald, behalve administratiekosten ten bedrage van 5,00 EUR.

Bij een annulering vanaf de negende dag voor de workshop of bij afwezigheid op de dag zelf moet je de volledige deelnameprijs betalen.

Axelle & Din Hobbycorner heeft het recht een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij ziekte van de workshopbegeleider. In dat geval betalen wij het volledige inschrijvingsgeld terug.

9. Geschillen

Op de Algemene Voorwaarden van Axelle & Din Hobby Corner is alleen het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Mechelen is bevoegd voor alle geschillen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en foto's is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Axelle & Din Hobby Corner of rechthoudende derden.